Żaluzje fasadowe - warianty

Z blachą ozdobną

Naturalna klimatyzacja. Montaż na wykończonych
już fasadach. Sterowanie elektryczne. Czujniki pogodowe.

Podtynkowe

Naturalna klimatyzacja. Montaż w elewacji budynku.
Pełne odsłonięcie okna po złożeniu żaluzji. Sterowanie elektryczne. Czujniki pogodowe.